propozycja rozwiązań

Biura i urzędy

Biura i urzędy

Dzisiejsze biura bezpieczeństwa powinny robić więcej niż tylko reagować na bieżące sytuacje. Aby zapewnić bezpieczeństwo muszą wdrażać nietuzinkowe rozwiązania łącząc przy tym koordynację oraz komunikację między wieloma podmiotami.

W odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość naszej społeczności, biura bezpieczeństwa muszą przyjąć proaktywne podejście do opracowywania strategii zarządzania codziennymi operacjami, a także sytuacjami awaryjnymi. 

Wdrażanie systemu bezpieczeństwa
ma na celu:

  • Właściwy system kontroli dostępu i włamań
  • Intuicyjny interfejs użytkownika pomagajacy operatorom
  • Łatwe połączenie między systemami CCTV, systemami włamań i kontroli dostępu
  • Optymalizacja czasu reakcji oraz pomoc w asyście jednostek ratowniczych w terenie.
  • Zwiększenie świadomości w celu poprawy gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych.

Zobacz pozostałe rozwiązania​:

Biura i urzędy

Sklepy i centra handlowe

Transport publiczny

Logistyka

Przemysł i energetyka

Smart City