Kontrola dostępu – GENETEC Security Center Synergis

GENETEC Security Center Synergis™ to pracujący w sieci IP system kontroli dostępu zwiększający bezpieczeństwo organizacji, umożliwiający swobodny wybór sprzętu i zapewniający spokojną pracę dzięki świadomości, że zespół jest przygotowany do reagowania na wszelkie zagrożenia.
Genetec security center synergis

W tym wpisie:

Najważniejsze zalety

Genetec security center synergis

Podejmuj właściwe decyzje dzięki unifikaci

Po zunifikowaniu Synergis z systemami dozoru wizyjnego, interkomu, systemami antywłamaniowymi można podejmować decyzje szybciej i rozsądniej niż w przypadku oddzielnych systemów.

Genetec security center synergis

Wybierz sprzęt odpowiedni do potrzeb

W odróżnieniu od systemów zamkniętych, Synergis pozwala na wybór najlepszego sprzętu do kontroli dostępu. Wybierasz co chcesz, od sterowników drzwi IP od najlepszych producentów, po zamki bezprzewodowe i PoE.

Genetec security center synergis

Przedź na elastyczny system kontroli dostępu

Synergis oferuje najprostszą metodę przejścia na system kontroli dostępu w sieci IP wykorzystujący sieć i istniejącą infrastrukturę kontroli dostępu.

Genetec security center synergis

Przejdź na jedną kartę

Zarządzaj centralnie wszystkimi posiadaczami kart i poświadczeniami, nawet między wieloma niezależnymi systemami. Automatycznie synchronizuj zmiany między systemami.

Genetec security center synergis

Utrzymuj mniej infrastruktury i zmniejsz całkowity koszt posiadania

Zainstaluj urządzenia Synergis Cloud Link we wszystkich lokalizacjach i nawiązuj połączenia z serwerem głównym w czasie rzeczywistym, bez względu na to, czy jest to serwer lokalny czy w chmurze.

Genetec security center synergis

Zaawansowane cyberbezpieczeństwo na każdym poziomie systemu

Zaawansowane szyfrowanie i uwierzytelnianie oparte na żądaniach zapewnia bezpieczną komunikację, chroni tożsamość posiadaczy kart i utrzymuje integralność systemu jako kwestię priorytetową.

W samym centrum bezpieczeństwa

 Od instalacji w jednym budynku do złożonych wdrożeń w wielu lokalizacjach – Synergis z pewnością sprosta potrzebom rozwijających się organizacji. Synergis spełnia wszystkie codzienne potrzeby, związane z zadaniami takimi jak zarządzanie posiadaczami kart i gośćmi, drukowanie identyfikatorów i prowadzenie dochodzeń. Wbudowane opcje przełączania awaryjnego pozwalają na niezakłóconą codzienną pracę z gwarancją, że ludzie i zasoby będą chronione w sytuacjach krytycznych.

Genetec security center synergis

Bez względu na to, czy trzeba zabezpieczyć teren z wieloma obiektami, czy małą lokalizację, Synergis oferuje elastyczność niezbędną do dostosowania się do chronionego środowiska.

 Uzyskaj w pełni funkcjonalne rozwiązanie z wbudowanym projektowaniem identyfikatorów,
zarządzaniem posiadaczami kart i gośćmi, zaawansowanymi raportami wizualnymi itd.

 Bez względu na lokalizację, personel może zamykać lub otwierać drzwi, przeglądać zdarzenia kontroli dostępu i zmieniać poziomy
zagrożenia za pomocą zestawu aplikacji mobilnych i internetowych.

Zacznij dzień z pewnością siebie

 Jako część zunifikowanej platformy Security Center, Synergis umożliwia zwiększenie
sprawności i bezpieczeństwa poprzez zunifikowanie systemu kontroli dostępu z innymi systemami bezpieczeństwa i systemami biznesowymi. Dzięki jednolitemu podejściu do zabezpieczeń operatorzy będą mieli narzędzia do podejmowania świadomych decyzji dotyczących bezpieczeństwa i zadań operacyjnych. Odejdź od oddzielnych systemów, które
nigdy nie były zaprojektowane do współpracy i skorzystaj z jednolitego widoku wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Genetec security center synergis

Wiele jednocześnie otwartych zadań pozwala
operatorom więcej widzieć i działać wydajniej.
Nadzoruj obraz wideo, wyszukuj w archiwach
i pobieraj raporty – jednocześnie.

 Weryfikuj zdjęcia posiadaczy kart, porównując je
z bieżącym lub nagranym obrazem wideo
związanym ze zdarzeniami kontroli dostępu do
każdych drzwi w ramach dowolnego zadania
nadzoru lub generowania raportu

 Skutecznie nadzoruj wszystkie lokalizacje
i zarządzaj nimi dzięki interaktywnym mapom
zapewniającym dynamiczny podgląd wszystkich
urządzeń zabezpieczających, alarmów
i stanów systemu

 Rejestruj w odpowiednim czasie obserwacje
z codziennych operacji i sprawdzaj przepływ osób
na terenie bez konieczności stosowania wielkich
arkuszy kalkulacyjnych.

Wybierz opcję wdrożenia i zakupu

Wybierz typ własności i sposób, w jaki chcesz wdrożyć i konserwować swój system kontroli dostępu 

 Bez względu na to, czy system jest wdrażany lokalnie, w chmurze, czy hybrydowo, Synergis pozwala na nieustanne korzystanie z innowacji, które gwarantują stałą wartość systemu, pozwalając na skupienie się na twojej działalności biznesowej. Dzięki Synergis w wersji SaaS możesz zapewnić sobie elastyczność budżetu, wybierając, czy wolisz płacić z góry, czy też na podstawie warunków określonych w umowie.

Genetec security center synergis

Pełny hosting

Synergis SaaS to system kontroli dostępu jako usługi (Access Control as a Service, ACaaS) umożliwiający przeniesienie systemu w całości do chmury, upraszczający wdrożenie i utrzymanie systemu klasy korporacyjnej. Wybierz płatności comiesięczne lub roczne i ogranicz zarządzanie infrastrukturą.

Genetec security center synergis

Hybrydowo

Jeśli nie możesz jeszcze w pełni przejść do chmury, Synergis w wersji SaaS umożliwi Ci wdrożenie niektórych lub wszystkich systemów lokalnie i zwiększy bezpieczeństwo dzięki usługom o wartości dodanej w chmurze.

Genetec security center synergis

Lokalnie

Przez wiele lat system Synergis był wdrażany lokalnie. Posiadając całą infrastrukturę, możesz albo subskrybować usługę, albo opłacić całość z góry.

Genetec security center synergis

Urządzenie dla obu opcji

Urządzenie Synergis Cloud Link niezawodnie i bezpiecznie łączy istniejące w obiekcie sterowniki, moduły i zamki elektroniczne z chmurą lub z głównym serwerem kontrolii dostepu zainstalowanym lokalnie.

Najważniejsze cechy systemu Synergis

 Pełne funkcje kontroli dostępu do użytku na co dzień

Szybko zmieniaj sposób działania systemu
zabezpieczającego w odpowiedzi na zmieniające się warunki bezpieczeństwa i potencjalne zagrożenia. Gotowe poziomy zagrożenia można utworzyć zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy.

Synchronizuj posiadaczy kart, grupy posiadaczy kart, poświadczenia i wzorce identyfikatorów w wielu oddzielnych systemach Synergis poprzez synchronizację wielu serwerów.


Zmodernizuj swoje podejście do zarządzania gośćmi i zwiększ swoją skuteczność, rejestrując gości w systemie Synergis, przypisując im fizyczne prawa dostępu i z łatwością śledząc ich ruch .

Wydawaj identyfikatory posiadaczom kart i gościom, aby personel mógł łatwo odróżnić tych, którzy powinni mieć dostęp, od tych, którzy nie powinni mieć dostępu do Twoich obiektów. Zaawansowany obieg wniosków o wydanie karty pozwala określić, kto może tworzyć, przeglądać i drukować identyfikatory.

Dynamiczne przechodzenie między obiektami
i zarządzanie większą liczbą drzwi, kamer, obszarów ochrony antywłamaniowej i innych urządzeń zabezpieczających zapewnia lepszą wizualizację i zarządzanie środowiskiem bezpieczeństwa.
 

Generując raporty lub dokonując niezbędnych zmian dostępu, możesz zawsze polegać na dostępności systemu kontroli dostępu. Wbudowane mechanizmy przełączania awaryjnego i nadmiarowości chronią przed
awarią sprzętu lub przerwami w pracy i zapewniają spokój ducha.

Synchronizuj użytkowników systemu Windows
z użytkownikami Security Center i posiadaczami
kart. Dodanie użytkowników systemu Windows w AD automatycznie spowoduje utworzenie użytkowników Security Center i posiadaczy kart oraz ich grup, poświadczeń i pól niestandardowych.

 

Skutecznie zarządzaj ruchem wind na podstawie przypisanych posiadaczom kart praw dostępu i harmonogramów. Optymalizuj operacje w budynkach, organizując przemieszczanie posiadaczy kart.

 

Uprość centralne monitorowanie, generowanie
raportów i zarządzanie alarmami w wielu niezależnych lokalizacjach poprzez synchronizację jednostek drzwi oraz powiązanych z nimi zdarzeń i alarmów między lokalizacjami w czasie rzeczywistym.

 Zabezpiecz swoje serwery, komunikację i urządzenia za pomocą najnowszych protokołów kryptograficznych, dzięki którym system kontroli dostępu będzie chroniony przed nowymi cyberzagrożeniami.

Bogata lista funkcji

 • Zarządzanie posiadaczami kart z zaawansowanymi opcjami filtrowania umożliwiającymi szybkie lokalizowanie i przypisywanie minimalnych uprawnień bezpieczeństwa.
 • Obieg wniosków o wydanie identyfikatorów i rejestrowanie aktywności w celu wydawania poświadczeń, wymagania selekcji
  identyfikatorów itd.
 • Zarządzanie gośćmi z procesem rejestracji/wyrejestrowania, drukowanie identyfikatorów lub papierowych poświadczeń oraz tryb oprowadzania gości.
 • Sterowanie windami bez sterowników PLC (dostępna integracja kontroli piętra docelowego).
 • Obsługa poświadczeń mobilnych: przypisywanie posiadaczom kart poświadczeń mobilnych za pomocą obiegu dokumentów. Integracja z portalem HID Mobile Access.
 • Tablica rejestracyjna jako poświadczenia uwierzytelniające.
 • Zliczanie osób w zgromadzeniach.
 • Kontrola położenia użytkownika „anti-passback” (miękka, twarda, wg harmonogramu, wyłączenie APB).
 • Zarządzanie poziomem zagrożenia.
 • Reguła uruchamiania harmonogramów otwierania „wejście pierwszej osoby”.
 • Reguła uaktywniania praw dostępu „wejście pierwszej osoby”.
 • Reguła dwóch osób.
 • Tryb oprowadzania gości.
 • Obsługa kodu PIN podawanego w razie przymusu.
 • Urządzenie Synergis Cloud Link obsługuje:
  · Moduły interfejsu HID VertX: V100, V200, V300
  · Sterowniki Mercury EP i LP
  · Zamki Assa Abloy WiFi, PoE i Aperio
  · Zamki bezprzewodowe Salto SALLIS (dostępna wtyczka SVN)
  · Zamki Allegion Schlage AD-Series, LE i NDE
  (za pomocą central Mercury EP)
  · Zamki SimonsVoss SmartIntego (za pomocą central Mercury EP)
  · Sieciowy sterownik drzwi Axis A1601
  · Czytniki z obsługą OSDP przez złącze RS-485
 • Obsługiwane są sterowniki HID Vertx i Edge EVO.
 • Czytniki biometryczne Morpho i Suprema za pomocą wtyczki.
 • Zunifikowana kontrola dostępu i nadzór wizyjny w jednym
  pakiecie oprogramowania.
 • Nowoczesny interfejs oparty na zadaniach.
 • Weryfikacja posiadacza karty i dodatkowe informacje w wyświetlanym kafelku.
 • Zunifikowane zarządzanie alarmami (systemu dostępu, nadzoru wizyjnego, antywłamaniowym
 • Wbudowany mechanizm generowania raportów.
 • Wyświetlanie zdarzeń kontroli dostępu i alarmów na diagramach
  i wykresach.
 • Możliwość dostosowania raportów bez konieczności korzystania
  z narzędzi innych firm.
 • Raporty dotyczące działań i konfiguracji.
 • Eksport raportów do plików CSV, EXCEL i PDF.
 • Automatyczne wysyłanie raportów pocztą elektroniczną do określonych użytkowników.
 • Zgłaszanie obecności w danym miejscu i czasie oraz obecności
  na terenie.
 • Zaawansowana, rozproszona architektura zarządzania wieloma
  lokalizacjami obniżająca całkowity koszt posiadania (TCO).
 • Centralne zarządzanie posiadaczami kart i synchronizacje między oddzielnymi lokalizacjami.
 • Globalne raporty i monitorowanie oddzielnych lokalizacji za pomocą funkcji Federation™.
 • Konfigurowane uprawnienia dostępu użytkowników.
 • Funkcje bezpiecznego dostępu zdalnego.
 • Bezpieczne protokoły i przesyłanie danych z karty do oprogramowania.
 • Eksport chroniony hasłem.
 • Uwierzytelniane logowanie użytkowników.
 • Nadzorowane procedury logowania.
 • Natywny menedżer dostępu i przełączanie awaryjne usługi
  Directory.
 • Przełączanie awaryjne i archiwizacja nadmiarowa
  (z rezerwą dynamiczną w celu minimalizowania przestojów).
 • Obsługa klastrów Windows.
 • Obsługa wirtualizacji.
 • Architektura rozproszona.
 • Komunikacja P2P między urządzeniami Synergis Cloud Link
  w przypadku globalnego łączenia we/wy i funkcji anti-passback.
 • Kopiowanie konfiguracji.
 • Cicha instalacja w celu masowego wdrażania i uaktualniania.
 • Automatyczne wykrywanie urządzeń kontroli dostępu.
 • Import zbiorczy posiadaczy kart, poświadczeń i pól niestandardowych.
 • Centralne aktualizowanie oprogramowania firmware wielu urządzeń.

Wersje rozwiązania Security Center Synergis

 Oprogramowanie kontroli dostępu systemu Synergis jest dostępne w różnych pakietach,
dopasowanych do zakresu i potrzeb aplikacji zabezpieczających. Pakiet można z łatwością
zmodyfikować odpowiednio do potrzeb za pomocą prostej aktualizacji licencji.

Omówienie pakietów

Pakiet

Standard
 • Maksymalna liczba czytników - 64
 • Maksymalna liczba klientów nadzoru (5 w pakiecie) - 5
 • Projektowanie identyfikatorów i pola niestandardowe
 • Zarządzanie alarmami
 • Dynamiczne mapy graficzne
 • Raporty niestandardowe i powiadomienia pocztą elektroniczną
 • Obsługa wirtualizacji
 • Opcjonalnie - Zarządzanie gośćmi
Popularne

Pakiet

Pro
 • Maksymalna liczba czytników - 256
 • Maksymalna liczba klientów nadzoru (5 w pakiecie) - 10
 • Projektowanie identyfikatorów i pola niestandardowe
 • Zarządzanie alarmami
 • Dynamiczne mapy graficzne
 • Raporty niestandardowe i powiadomienia pocztą elektroniczną
 • Obsługa wirtualizacji
 • Opcjonalnie - Zarządzanie gośćmi
 • Opcjonalnie - Zarządzanie poziomem zagrożenia
 • Opcjonalnie - Microsoft Active Directory – posiadacze kart i użytkownicy
Popularne

Pakiet

Enterprise
 • Maksymalna liczba czytników - nieograniczona
 • Maksymalna liczba klientów nadzoru (5 w pakiecie) - nieograniczona
 • Projektowanie identyfikatorów i pola niestandardowe
 • Zarządzanie alarmami
 • Dynamiczne mapy graficzne
 • Raporty niestandardowe i powiadomienia pocztą elektroniczną
 • Obsługa wirtualizacji
 • Wbudowane przełączanie awaryjne menedżera dostępu
 • Opcjonalnie - Zarządzanie gośćmi
 • Opcjonalnie - Zarządzanie poziomem zagrożenia
 • Opcjonalnie - Microsoft Active Directory – posiadacze kart i użytkownicy
 • Opcjonalnie - Globalne zarządzanie posiadaczami kart i funkcją Federation*
Popularne

Pakiet

SaaS
 • Maksymalna liczba czytników - nieograniczona
 • Maksymalna liczba klientów nadzoru (5 w pakiecie) - nieograniczona
 • Projektowanie identyfikatorów i pola niestandardowe
 • Zarządzanie alarmami
 • Dynamiczne mapy graficzne
 • Raporty niestandardowe i powiadomienia pocztą elektroniczną
 • Obsługa wirtualizacji
 • Zarządzanie gośćmi
 • Zarządzanie poziomem zagrożenia
 • Microsoft Active Directory – posiadacze kart i użytkownicy
 • Microsoft Active Directory – posiadacze kart i użytkownicy**
 • Globalne zarządzanie posiadaczami kart i funkcją Federation*
Popularne
Facebook
Twitter
LinkedIn

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!

Masz pytania? Napisz.

Więcej wpisów: