propozycja rozwiązań

Przemysł i energetyka

Przemysł i energetyka

Fabryki oraz zakłady produkcyjne wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności. Bardzo często surowce oraz produkty tam przechowywane są cenne i należy zapewnić im całodobową ochronę.

Dla zapewnienia pełnej ochrony, ważnym elementem jest standaryzacja strategii bezpieczeństwa organizacji oraz przygotowywanie na możliwe zagrożenia atakami w cyberprzestrzeni.

Wdrożenie systemu zapewni:

  • Niezawodną detekcję oraz śledzenie intruzów
  • Automatyczne alerty w czasie rzeczywistym, które poinformują o wtargnięciu na obszar lub do strefy zastrzeżonej
  • Odporność na akty wandalizmu dzięki zastosowaniu wytrzymałych kamer i detektorów ruchu
  • Stały monitoring linii produkcyjnych, inspekcję wizyjną oraz potwierdzenie prawidłowości przebiegu procesów
  • Przestrzeganie zasad i procedur BHP, a także prawidłowe używanie narzędzi i sprzętów
  • Możliwość zdalnego rozwiązywania problemów oraz udzielanie niezbędnego wsparcia.

Zobacz pozostałe rozwiązania​:

Biura i urzędy

Sklepy i centra handlowe

Transport publiczny

Logistyka

Przemysł i energetyka

Smart City