propozycja rozwiązań

Inteligentne miasta

Smart City

Inteligentne i bezpieczne miasta rozwijają się na całym świecie, aby polepszyć codzienność obywateli.

Setki operatorów z różnych organizacji, codziennie pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa miasta.

Elastyczne i niezawodne zarządzanie złożonym systemem

  • optymalizacja informacji z wielu kamer i czujników
  • automatyczna identyfikacja sytuacji krytycznych.
  • zwiększanie świadomości sytuacji
  • pomoc w reagowaniu w sytuacjach awaryjnych
  • poprawa współpracy między instytucjami i władzami
  • dostarczanie statystyki oraz informacje zwrotne na potrzeby rozwoju

Zobacz pozostałe rozwiązania​:

Biura i urzędy

Sklepy i centra handlowe

Transport publiczny

Logistyka

Przemysł i energetyka

Smart City