Polityka Prywatności i Plików Cookies

Szanowni Państwo,

Jednym z naszych priorytetów jest dbanie o Państwa komfort i bezpieczeństwo. Wiemy także, jak bardzo cenią sobie Państwo swoją prywatność, dlatego przygotowaliśmy dokument, jakim jest Polityka Prywatności. Znajdują się w niej zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z użytkowaniem strony www.test.itvision.vot.pl.

Administratorem strony jest European Security Trading Polska Sp. z o.o. NIP 701-036-32-22 ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa

Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości lub sugestie związane z poniższym dokumentem – bardzo prosimy o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@estpolska.pl.

Ceniąc Państwa czas przygotowaliśmy zbiór najważniejszych kwestii związanych z ochroną prywatności.

 • Niektóre działania podjęte przez Państwa w ramach korzystania ze strony będą wymagały podania danych osobowych (założenie konta za pośrednictwem strony, złożenie zamówienia, zapisanie się do newslettera, złożenie reklamacji, odstąpienie  od umowy, kontakt informacyjny (formularz kontaktowy, wiadomość e-mail)). Gwarantujemy Państwu ich poufność i bezpieczeństwo – nie zostaną przekazane i udostępnione żadnym osobom trzecim bez Państwa zgody.
 • Współpracujemy tylko z zaufanymi podmiotami. Dotyczy to także kwestii przetwarzania danych osobowych. Powierzamy je tylko sprawdzonym i bezpiecznym podmiotom.
 • W ramach ustawień plików cookies mają Państwo możliwość decydowania o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie przez nas następujących narzędzi internetowych:
  – narzędzia analityczne Google Analytics (zbierające informacje na temat Państwa odwiedzin na naszej stronie – czas, podstrony, etc.). W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Google LLC,
  – narzędzia marketingowe takie jak Facebook Pixel, aby kierować do Państwa reklamy. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Facebook,
  – narzędzia remarketingowe Google AdWords. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Google LLC,
  – narzędzia reklamowe (należymy do sieci reklamowej) Google AdSense. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Google LLC,
  – na naszej stronie umieszczamy nagrania wideo z serwisu YouTube. Do ich prawidłowego odtworzenia wykorzystywane są pliki cookies Google LLC,
  – dajemy Państwu możliwość korzystania z mediów społecznościowych i przypisanych im funkcji np. udostępnianie treści, subskrypcja profilu, etc. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies administratorów tych serwisów m.in. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn.
 • Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, wykorzystujemy także własne pliki cookies.

Poniżej zamieszczamy bardziej szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest European Security Trading Polska Sp. z o.o. NIP 701-036-32-22 ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych zostały wskazane osobno względem każdego celu ich przetwarzania (opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia:

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia, związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo wyrazili.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami dotyczącymi realizacji poszczególnych uprawnień – art. 16-21 RODO. Czujemy się zobowiązani poinformować Państwa, że powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego). Dbając o Państwa czas, postaraliśmy się wskazać przysługujące uprawnienia w konkretnych operacjach przetwarzania danych osobowych.

Jak już wspomnieliśmy, jedno z powyższych uprawnień przysługuje Państwu zawsze – wniesienie skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli według Państwa podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ich ochronie – mają Państwo prawo wniesienia skargi.

Postaraliśmy się, aby wszelkie istotne dla Państwa kwestie związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zostały ujęte w owym dokumencie. Jeśli jednak mają Państwo pytania, wątpliwości, itp. dotyczące tej kwestii prosimy o przesłanie wiadomości na adres kontakt@estpolska.pl. Ponadto zawsze mogą się Państwo zwrócić do nas z żądaniem udostępnienia informacji na temat posiadanych przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. W takiej sytuacji należy wysłać wiadomość na adres kontakt@estpolska.pl.

Bezpieczeństwo:

Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo i poufność przekazanych nam danych osobowych. Gwarantujemy, że stosujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych narzucone przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Przechowujemy je i gromadzimy przy zachowaniu najwyższej staranności i dokładności, oraz chronimy przed dostępem osób do tego nieupoważnionych.

Wykaz powierzeń:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzamy następującym podmiotom:

 • Właściciel serwera – w celu przechowywania danych na serwerze,
 • WIZOKO Joanna Paterek-Michalska – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych gwarantują bezpieczeństwo ich przetwarzania oraz stosowanie odpowiednich środków ich ochrony wymaganych przepisami prawa.

Cele i czynności przetwarzania:

Utworzenie i posiadanie konta użytkownika.

W celu założenia konta użytkownika wymagane jest podanie adresu e-mail oraz ustanowienie hasła. Ich wskazanie jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia konta na stronie. Edytując profil system będzie wymagał podania bardziej szczegółowych danych jak np. imię, nazwisko, adres do wysyłki, telefon kontaktowy. Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do dalszej realizacji wskazanej czynności (np. realizacji zamówienia).

Przekazane w tej czynności dane przetwarzane są w celu utrzymania konta i możliwości korzystania z niego. Proces ten ma ułatwić Państwu składanie zamówień i kontakt z administratorem.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w kontekście założenia konta stanowi art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach strony internetowej  przechowywane na serwerze.

Okres przetwarzania danych w ramach konta użytkownika jest tożsamy z okresem posiadania przez Państwa tego konta. Po jego usunięciu dane zostaną wykasowane z bazy (poza informacjami o złożonych zamówieniach, itp.).

Cały czas mają Państwo dostęp do swoich danych przetwarzanych w ramach konta poprzez zalogowanie się do panelu użytkownika. Po wykonaniu tej czynności w każdej chwili mają Państwo możliwość modyfikacji danych i ich usunięcia (poza danymi o złożonych zamówieniach). W każdej chwili mogą Państwo także usunąć konto,

Zgodnie z art. 20 RODO względem danych zgromadzonych na koncie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

Zamówienia.

W celu realizacji złożonego zamówienia niezbędne jest podanie wymaganych w tym celu danych osobowych. Ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w kontekście założenia zamówienia stanowi art. 6 ust. 1 lit.b RODO, wystawienie faktury i uwzględnienie jej w dokumentach księgowych  – art.6 ust. 1 lit.c RODO, uwzględnienie faktury w celach archiwalnych i statystycznych – art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach strony internetowej  przechowywane na serwerze.

Posiadając konto użytkownika mają Państwo możliwość wglądu w swoje zamówienie w ramach historii zamówień.

Każde zamówienie jest udokumentowane fakturą, która w następnej kolejności przekazywana jest do biura rachunkowego. Ponadto złożone zamówienia są gromadzone w naszej wewnętrznej bazie w celach statystycznych i archiwalnych.

Informacje i dane w związku ze złożonym zamówieniem są przetwarzane przez okres niezbędny do ich realizacji, a następnie do czasu upływu przedawnienia roszczeń. Dodatkowo po upływie tego czasu możemy przechowywać Państwa dane o zamówieniach w celach statystycznych, zaś faktury z Państwa danymi mamy obowiązek przechowywać przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W kontekście danych o zamówieniach nie mają Państwo możliwości sprostowania ich po realizacji zamówienia. Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, a także domagać ich usunięcia. Analogicznie sytuacja przedstawia się w kontekście danych przedstawionych na fakturze. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mają Państwo możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych w celach statystycznych, a także usunięcia danych z naszej bazy.
Mają Państwo także możliwość przeniesienia danych – zgodnie z art. 20 RODO.

Newsletter.
Zapisanie się do newslettera jest możliwe po przekazaniu nam adresu e-mail za pośrednictwem odpowiedniego formularza.

Podstawą prawną do przetwarzania danych zgromadzonych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego i przechowywane na serwerze.

Okres przetwarzania danych w kontekście newslettera jest tożsamy z okresem jego funkcjonowania, chyba że wcześniej dokonają Państwo rezygnacji z jego otrzymywania. Taka rezygnacja spowoduje usunięcie Państwa danych z bazy.

Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili mogą Państwo sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletter’owej, a także zażądać ich usunięcia – rezygnując z jego otrzymywania.
Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do przeniesienia danych.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.
Składając reklamację lub odstąpienie od umowy, przekazują nam Państwo dane zawarte odpowiednio w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu.

Dane te będą wykorzystywane w celu realizacji procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit.c RODO.

Okres ich przetwarzania jest okresem niezbędnym do realizacji całej procedury reklamacyjnej/odstąpienia. Dodatkowo mogą być one archiwizowane w celach statystycznych.

W kontekście danych zawartych w treści reklamacyjnej/odstąpieniu od umowy nie mają Państwo możliwości sprostowania danych, sprzeciwieniu się ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po tym czasie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych w celach statystycznych i żądać usunięcia danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy, lub wysyłając wiadomość e-mail przekazują nam Państwo swój adres e-mailowy, oraz inne dane zawarte w treści.

W tym przypadku Państwa dane są przetwarzane w celu nawiązania z Państwem kontaktu, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO, a zainicjowanie kontaktu z Państwa strony uważa się za wyrażenie zgody. Przetwarzanie danych po zakończeniu kontaktu w celach archiwizacji korespondencji stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W kwestii treści zawartej w korespondencji pragniemy poinformować, że może ona podlegać archiwizacji i nie jesteśmy  w stanie jednoznacznie określić okresu, w którym zostanie usunięta. Mają Państwo prawo żądania udostępnienia historii korespondencji (jeżeli była archiwizowana), jej usunięcia (chyba że jej archiwizacja znajduje uzasadnienie w naszych nadrzędnych interesach np. obrona przed roszczeniami z Państwa strony).

Pliki cookies i inne technologie śledzące

W celu zapewnienia Państwu prawidłowej pracy naszej strony, dopasowanej do Państwa oczekiwań i preferencji, a tym samym łatwości i zadowolenia z korzystania z niej wykorzystujemy pliki cookies. Te niewielkie tekstowe informacje są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i mogą być odczytywane przez nas teleinformatyczny system.

Wyróżniamy pliki cookies własne i podmiotów trzecich.

Zgoda na cookies.

W czasie pierwszej wizyty na stronie zostanie Państwu wyświetlona informacja na temat wykorzystania plików cookies, oraz pytanie o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w Państwa przypadku.
W każdej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików cookies z poziomu swojej przeglądarki, a także mogą je Państwo całkowicie usunąć. Należy jednak pamiętać, iż ich całkowite wyłączenie może zaburzać prawidłowe funkcjonalności dostępne na stronie i utrudniać z niej korzystanie.

Cookies własne.

Przy pomocy własnych plików cookies możemy dostosować zawartość naszej strony do Państwa preferencji i odpowiednio wyświetlić stronę dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pomagają nam tworzyć statystyki oparte na zachowaniach użytkowników strony i na ich podstawie pracować nad ulepszeniem jej treści i struktury.

Cookies podmiotów trzecich.

Na naszej stronie znajdują się funkcjonalności, które są dostępne dzięki funkcjom zapewnionym przez podmioty trzecie. Jest to jednoznaczne z wykorzystywaniem ich plików cookies.

Korzystamy z:

– narzędzia analityczne Google Analytics (zbierające informacje na temat Państwa odwiedzin na naszej stronie – czas, podstrony, etc.) W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Google LLC,
– narzędzia marketingowe takie jak Facebook Pixel, aby kierować do Państwa reklamy. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Facebook,
– narzędzia remarketingowe Google AdWords. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Google LLC,
– narzędzia HotJar, które pozwalają nam śledzić Państwa zachowania na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar,
– narzędzia reklamowe (należymy do sieci reklamowej) Google AdSense. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Google LLC,
– na naszej stronie umieszczamy nagrania wideo z serwisu YouTube. Do ich prawidłowego odtworzenia wykorzystywane są pliki cookies Google LLC,
– dajemy Państwu możliwość korzystania z mediów społecznościowych i przypisanych im funkcji np. udostępnianie treści, subskrypcja profilu, etc. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies administratorów tych serwisów m.in. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Logi serwera.

Podczas korzystania ze strony na serwer zostaje przesłane zapytanie. Każde z nich zapisywane jest w logach serwera. Obejmują one m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane w celach Państwa identyfikacji. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy w administrowaniu stroną. Ich zawartość nie jest udostępniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.