Jak usprawnić monitorowanie bezpieczeństwa za pomocą Security Center cz. II

Zobacz w jaki sposób darmowe funkcje Security Center mogą pomóc organizacji w rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz odciążyć zespół ds. bezpieczeństwa.
Monitorowanie bezpieczeństwa EST Polska

W tym wpisie:

Rozpocznij korzystanie z wbudowanego modułu Privacy Protector

Aktualne przepisy dotyczące prywatności wymagają od organizacji zrównoważenia prawa ludzi do prywatności i bezpieczeństwa. Brak zgodności z tymi regulacjami może prowadzić do znacznych kar lub grzwien.

Zapewnienie prywatności może stanowić wyzwanie w przypadku kamer publicznych, w pobliżu szkoły, szpitala lub innych miejsc o wysokim poziomie prywatności.

Inwestowanie w rozwiązania bezpieczeństwa, które są zbudowane w oparciu o Privacy by Design, pomaga wzmocnić zgodność z zasadami prywatności. W ramach Security Center jedną z tego rodzaju funkcji jest KiwiVision™ Privacy Protector.

Funkcja ta pozwala Twojemu zespołowi monitorować obraz nagrany lub na żywo, jednocześnie zamazując określone obszary lub cokolwiek, co nie jest statycznym tłem. Twoi operatorzy będą mogli wyraźnie zobaczyć kontekst tła kafla wideo i zrozumieć co się dzieje, lecz nie będą w stanie zidentyfikować poruszających się osób.

W przypadku wystąpienia incydentu osoby nadzorujące mogą uzyskać dostęp do nierozmazanego materiału filmowego w celu zidentyfikowania sprawców lub przekazania materiału jako dowodu.

Korzystanie z Privacy Protector to świetny sposób na swobodne monitorowanie przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu prawa ludzi do prywatności i zgodności z niektórymi przepisami.

Aktywuj monitor integralności kamery

Podczas monitorowania środowiska należy upewnić się, że kamery i inne urządzenia działają prawidłowo. Jeśli któreś z urządzeń przestanie działać lub zostanie zakryte a ktoś tego nie zauważy – tworzy to lukę w zabezpieczeniach.

Co zatem zrobić, kiedy nadzorujesz setki kamer i nie masz czasu na losowe sprawdzanie ich przez całą dobę? W tym miejscu do gry wchodzi KiwiVision Camera Integrity Monitor.

Po aktywacji tej funkcji w Security Center system automatycznie śledzi i ostrzega o zdarzeniach związanymi z kamerami, takimi jak sabotaż, spadek jakości wideo lub nagła zmiana kierunku kamery. Dzięki temu rozwiązaniu można skupić się na monitorowaniu bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie czujność w przypadku powtarzających się lub podejrzanych awarii urządzeń, które wymagają interwencji.

Korzystając z dynamicznych widżetów zobaczysz listę wszystkich przychodzących zdarzeń wraz z wizualnymi wykresami, które obrazują liczbę i częstotliwość różnych zdarzeń. Następnie możesz szybko zbadać alarmy lub pobrać raport o tych zdarzeniach, by dowiedzieć się kiedy występują największe problemy lub czy urządzenia wymagają naprawy.

Skonfiguruj swoją analitykę z zamiarem

Wykorzystanie analityki detekcji ruchu może pomóc operatorom w szybszym identyfikowaniu i kwalifikowaniu zagrożeń podczas monitorowania środowiska. Właśnie dlatego warto upewnić się, że konfiguracja analityki w polu widzenia kamery jest celowa i zgodna z zamierzeniem.

Na przykład, jeśli w kadrze znajduję się drzewo, to prawdopodobnie będzie ono generować wiele niepotrzebnych zdarzeń w wietrzny dzień. W takim przypadku – pomocne może okazać się na przykład zwykłe dostosowanie czułości detekcji ruchu w konkretnych kamerach.

Ustawienie innych analiz, takich jak szacowanie tłumu, liczenie ludzi itp. również może okazać się przydatne w pewnych okolicznościach. Można na przykład otrzymywać powiadomienia, gdy ludzie zaczną gromadzić się w określonych miejscach lub otrzymywać ostrzeżenia o progach zajętości w celu spełniania przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa.

Ujednolić monitorowanie włamań

Czy wiesz, że monitorowanie włamań jest teraz częścią pakietu podstawowego Security Center 5.11?

Oznacza to, że w Security Center można zrobić znacznie więcej niż tylko zarządzać punktami, strefami i panelami antywłamaniowymi. Można również przypisać posiadaczom kart lub grupom piny do uzbrajania i rozbrajania określonych stref oraz szybko reagować na alarmy włamaniowe bezpośrednio z mapy obiektu.

Mapy Security Center

Ujednolicenie monitorowania włamań w ramach Security Center pozwala na uzyskanie bogatej funkcjonalności. Można na przykład odbierać różne rodzaje alarmów o włamaniu, takie jak „nieprawidłowy PIN” lub „ręczne obejście”. Kiedy zareagujesz na zdarzenie włamania będziesz mógł zobaczyć powiązane z nim nagranie wideo i informacje o posiadaczu karty. Określone zdarzenia, można również powiązać z konkretnymi działaniami. Daje to pełny obraz tego, co dzieje się w środowisku oraz pomaga operatorom w jak najlepszym reagowaniu na sytuację.

Warto również skonfigurować automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie w oparciu o harmonogramy. Dzięki temu, jeśli ostatnia osoba wychodząca zapomni uzbroić system, obiekt nie będzie narażony na niebezpieczeństwo. Ponadto istnieje możliwość sporządzenia raportów dotyczących zdarzeń związanych z włamaniami. Pomaga to wykryć powtarzające się problemy oraz usprawnia prowadzenie dochodzeń.

Przyjrzyj się raportom graficznym

Tradycyjne raporty tabelaryczne są doskonałe do filtrowania zbioru danych w celu znalezienia interesujących nas wpisów. Może być to na przykład określenie kto znajdował się w obszarze w danym czasie lub kto jako ostatni opuścił budynek. Raporty graficzne pomagają natomiast zagregować wszystkie dane, aby najlepiej zrozumieć co dzieje się w środowisku. Dzięki nim można uzyskać cenne informacje, np. ile osób uzyskało dostęp do różnych budynków lub ile alarmów zostało potwierdzonych w ciągu ostatniego tygodnia i przez kogo.

W programie Security Center wszystko to dostępne jest za pośrednictwem raportów wizualnych i pulpitów nawigacyjnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o awarie kamer, zdarzenia związane z drzwiami czy alarmy włamaniowe – informacje można pobrać i wyświetlić w formie wykresu zawierającego kolumny lub ułożone rzędy a nawet wykresu pączkowego czy kołowego. Raporty te można dodatkowo filtrować na podstawie określonych dni, godzin, stref, obiektów, typów zdarzeń lub alarmów i innych.

Można również tworzyć pulpity z różnymi typami raportów wizualnych i utrzymywać je na ekranie podczas monitorowania kamer i wykonywania innych zadań. Raporty graficzne możesz upuścić na pulpit i ustawić częstotliwość odświeżania, aby monitorować dane w czasie rzeczywistym

Od teraz wszystkie przydatne informacje możesz mieć zawsze pod ręką.

Masz pytania? Napisz.

Więcej wpisów: